InfànciaL’emoció és el més important

Quan es tracta de nens i nenes sovint ens focalitzem en la conducta. Tots hem sentit la frase de “Porta’t bé”, gairebé dita com si fos un mantra. I quan uns pares arriben a consulta també acostuma a ser pel comportament del menor.

La conducta només és la part visible de l’estat del menor, del seu desenvolupament. I aquest desenvolupament, sobretot, implica una bona gestió de les seves emocions. Si parlem de nens i nenes hem de parlar d’emocions.

Això vol dir que han d’estar sempre contents i feliços? No. Això vol dir que han d’aprendre a reconèixer les emocions i saber què fer amb elles.

Això vol dir que no hem de reforçar o castigar una conducta? Les conseqüències han d’estar presents però mai com a única estratègia educativa.

“L’educació és allò que sobreviu quan s’oblida tot el que s’ha après”.    F. Skinner