Els problemes infantils

Els trastorns infantils són tan importants com els dels adults. No atendre'ls no solament pot impedir un correcte desenvolupament psíquic de la persona, sinó que tampoc no alleujaríem el patiment del nen.

Podem organitzar els trastorns infantils en tres àrees:

  • Trastorns del desenvolupament: retards o alteracions en l'adquisició del nivell cognitiu i/o emocional adequats a la seva edat.
  • Trastorns del comportament: alguns problemes comportamentals poden derivar d'altres trastorns però en molts casos són conseqüència de normes educatives inadequades. La intervenció precoç és important per a l'èxit de l'assistència.
  • Trastorns emocionals: com els adults, un nen es pot deprimir o tenir ansietat, tot i que ho demostra amb altres símptomes que poden resultar confusos (agressivitat, desobediència, etc.). La seva detecció és fonamental, ja que darrera d'aquestes alteracions moltes vegades s'amaguen problemes al col·legi, amb els seus iguals o, fins i tot, abusos i violència.

“L’educació és allò que sobreviu quan s’oblida tot el que s’ha après”.    F. Skinner

Infància