La psicologia d’emergències

La psicologia d'emergències és una àrea relativament nova que els darrers anys ha experimentat una demanda social elevada. Afronta aquells escenaris que impliquen algun grau d'amenaça individual o grans pèrdues personals.

No tots aquells que són víctimes d'una situació de crisi requereixen assistència psicològica, però no disposem de criteris per a determinar a priori qui l'ha de rebre i qui no. L'atenció immediata ens permet discriminar les persones que podrien desenvolupar problemes i, en qualsevol cas, ajudar les víctimes a reduir els símptomes d'ansietat.

Qualsevol persona que se senti pertorbada per un esdeveniment tràgic és susceptible de necessitar ajudar. No obstant això, hi ha una població que hauria de disposar de suport psicològic des del primer moment:

  • Víctimes directes
  • Familiars de les víctimes
  • Professionals que van intervenir en la crisi (bombers, policia, assistència sanitària, etc).

“Es diu falsament que el temps ho guareix tot: sovint,
les velles nafres és fan més doloroses i no moren més que amb la persona”.
   Ilya Ehrenburg