pàgina jurídicaEl psicòleg forense

Hi ha pocs àmbits tan relacionats amb la psicologia com el jurídic. Què es jutja si no és el comportament humà i els seus condicionants? I què és el psicòleg sinó l'expert en la conducta i les seves motivacions?

La pràctica de la psicologia jurídica és molt àmplia i comprèn, entre d'altres, les activitats següents:

  • Realització de peritatges i de l’informe pericial corresponent
  • Actuació com a pèrit en judicis
  • Actuació com a testimoni expert en el cas que es requereixi per un client a qui ja es fa teràpia. En aquesta situació el psicòleg no podria actuar com a pèrit perquè hi hauria un conflicte de rol
  • Assessorament a jutges, fiscals i advocats.

“Si dius la veritat, no caldrà que et recordis de res”.    Mark Twain