Avís legal

Esther Laso es compromet a utilitzar la informació facilitada pels visitants del seu lloc web amb especial atenció per a salvaguardar la seva privacitat d'acord amb allò que especifica la legislació.

Aquesta informació és de dues menes: les dades que ens facilitin voluntàriament els visitants en el moment d'omplir i enviar un formulari de contacte, i les que el servidor recull de manera automàtica a efectes estadístics i de control.

Pel que fa a les dades voluntàries, Esther Laso les farà servir exclusivament amb l'objectiu de satisfer les peticions expressades pels visitants al moment d'enviar el formulari, i sota cap concepte s'utilitzaran per a altres finalitats ni es lliuraran a tercers. Aquestes dades es remeten a la destinatària mitjançant un missatge normal de correu electrònic, i eventualment s'arxivaran en una base de dades local.

D'acord amb allò que estableix la legislació espanyola (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i Llei Orgànica de Protecció de Dades), podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals comunicant-ho a la titular d'aquest lloc web:

Esther Laso Esteban
Tel. 619 28 99 38
Email:

En segon lloc, i tal com és pràctica habitual a Internet, el servidor registra automàticament una sèrie de dades dels visitants del lloc web a efectes exclusius d'estadística i control, dades que es conserven en un àmbit segur i només accessible als administradors del sistema. Aquestes dades inclouen la procedència dels visitants (cercadors, enllaços situats en altres llocs web), les pàgines visitades, el temps de permanència en el lloc i el número IP de l'ordinador del visitant. Per dur a terme el seguiment de les visites i registrar-ne l'eventual retorn, el servidor pot enviar a l'ordinador dels visitants una "cookie" (arxiu de text). És a les vostres mans rebutjar la recepció d'aquestes "cookies" configurant convenientement les preferències del navegador.

El servidor i el lloc web estan administrats per Jordi Casanovas Salas, amb email

Tanca finestra